IN LOGO BÓNG BAY GIÁ RẺ

[img]https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23622266_2003501596601238_338263664533385072_n.jpg ?oh=cebdc81ebb564f***4c88e9d1e5f5463&oe=5A93CF75[/img]

IN BÓNG BAY RẺ ĐẸPin logo lên bóng bay


https://www.facebook.com/inbongbay0971902886/

https://www.facebook.com/inbongbay.inlogobongbay.xuonginbongbay0967877586/

https://www.youtube.com/watch?v=5YR-L2I7FT8